Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden voor deze site


Kwaliteit van de informatie en service, aansprakelijkheidsbeperking

PharmaExpress besteedt de grootste zorg aan het maken van haar site. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie op de site helemaal juist is. De gebruiker dient zich er eveneens van bewust te zijn dat deze informatie zonder bericht vooraf gewijzigd kan worden. Hieruit volgt dat PharmaExpress elke aansprakelijkheid van de hand wijst voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Op de portaalsite staan hyperlinks naar andere internetsites. PharmaExpress is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. De gebruiker dient zich te conformeren aan de gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan PharmaExpress niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de adressen op de site of de domeinnamen op haar site.

Hoewel PharmaExpress zich tot het uiterste inspant om een onderbreking wegens technische problemen te voorkomen, wijst zij elke aansprakelijkheid wegens onderbrekingen van de service of andere technische problemen van de hand.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op de site vallen onder het auteursrecht of, indien het gegevensbestanden betreft, onder specifieke wetgeving. Al deze elementen zijn eigendom van info@pharmaexpress.be of, in het desbetreffende geval, van een derde bij wie info@pharmaexpress.be de nodige autorisaties heeft verkregen. nécessaires.

De tekstuele of cijfermatige informatie op de site kan gratis worden gebruikt indien de bron wordt vermeld en alleen voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden, tenzij anders is bepaald. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, alsmede elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen op de site, zoals grafische lijnen, afbeeldingen, geluiden of informaticatoepassingen, zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden. Iedere aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van PharmaExpress (info@pharmaexpress.be).Overgebrachte informatie

Volgens de wet van het Grondgebied waaronder deze site valt, mag u geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of blasfemische informatie of iedere andere informatie die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, overbrengen.